Tolerancia (tolerantia)

O primeiro vídeo 3D producido en Bosnia e Herzegovina, onde o heroe da historia espértase despois dun sono longo, ao final da última glaciación. O seu razoamento non é algo que deberiamos envexar, mais el é competente para facer algo grande. Iso grande pódese ver destruido pola intolerancia e o fanatismo.