Sara, Sariña

 
Ai! quixera dormir contigo,
ai! na túa cama dourada.
Ai! pasar contigo esta noite
ai! ir ó presidio "mañana".
 
Ai, lalela ai, lalalela
ai, lela ai lalelala
 
Sara, Sara, Sariña
ai! Sara ti é-la miña.
A! Sara, Sara, Sarón(e),
ai! Sara do corazón(e).
 
Namoreime de ti un día
ai! fochei para toda a vida.
Ai! se volvera a nacer(e)
ai! de ti me namoraría.
 
Ai, lalela ai, lalalela
ai, lela ai lalelala
 
Sara, Sara, Sariña
ai! Sara ti é-la miña.
A! Sara, Sara, Sarón(e),
ai! Sara do corazón(e).
 
Ai! crucei a mar de Ferrol(e)
ai! Ferrol na parte del.
Ai! crucei a mar de Ferrol(e)
ai! a piques de me perder(e).
 
Ai, lalela ai, lalalela
ai, lela ai lalelala
 
Sara, Sara, Sariña
ai! Sara ti é-la miña.
A! Sara, Sara, Sarón(e),
ai! Sara do corazón(e).
 
Ai! quixera alegrar a vida
ai! mirando a túa cara.
Ai! quixera calmar a sede
ai! bebendo da túa (i)auga.
 
Ai, lalela ai, lalalela
ai, lela ai lalelala
 
Sara, Sara, Sariña
ai! Sara ti é-la miña.
A! Sara, Sara, Sarón(e),
ai! Sara do corazón(e).
 
Ai! quero dar a despedida
ai! como dan os cantadores.
Raparigos e raparigas
ai! coidado con os amores.