Romería en Muxía

 

 

VEÑO DA VIRXEN DA BARCA
DA VIRXEN DA BARCA VEÑO
VEÑO DE ABALAR A PEDRA
DE ABALAR A PEDRA VEÑO
 
VEÑO DA VIRXEN DA BARCA
DA VIRXEN DA BARCA VEÑO
VEÑO DE ABALAR A PEDRA
DE ABALAR A PEDRA VEÑO
 
VINDE ROMEIROS
VAMOS A MUXIA
A ROMARIA
DA VIRXEN DO MAR
VINDE ROMEIROS
VAMOS A MUXIA
A ROMARIA
DA VIRXEN DO MAR
 
MIÑA VIRXIÑA DA BARCA
MIÑA VIRXEN DE MUXIA
REZA PO LOS MARIÑEIROS
QUE ESTAN PESCANDO NA RIA
 
MIÑA VIRXIÑA DA BARCA
MIÑA VIRXEN DE MUXIA
REZA PO LOS MARIÑEIROS
QUE ESTAN PESCANDO NA RIA
 
VINDE ROMEIROS
VAMOS A MUXIA
A ROMARIA
DA VIRXEN DO MAR
VINDE ROMEIROS
VAMOS A MUXIA
A ROMARIA
DA VIRXEN DO MAR
 
A NOSA VIRXEN DA BARCA
TEN O SEU TRONO EN MUXIA
UNHA VILA MARIÑEIRA
DA RIA DE CAMARIÑAS
 
A NOSA VIRXEN DA BARCA
TEN O SEU TRONO EN MUXIA
UNHA VILA MARIÑEIRA
DA RIA DE CAMARIÑAS
 
VINDE ROMEIROS
VAMOS A MUXIA
A ROMARIA
DA VIRXEN DO MAR
VINDE ROMEIROS
VAMOS A MUXIA
A ROMARIA
DA VIRXEN DO MAR