Rianxeira

 
Ondiñas veñen, ondiñas veñen,
ondiñas veñen e van,
non te embarques rianxeira
que te vas a marear. (bis)
 
A Virxe de Guadalupe
cando vai para Rianxo, (bis)
a barquiña que a leva
era de pau de laranxo. (bis)
 
Ondiñas veñen, ondiñas veñen,
ondiñas veñen e van,
non te embarques rianxeira
que te vas a marear. (bis)
 
A Virxe de Guadalupe
cando vai pola ribeira, (bis)
descalciña pola area
parece unha rianxeira. (bis)
 
Ondiñas veñen, ondiñas veñen,
ondiñas veñen e van,
non te embarques rianxeira
que te vas a marear. (bis)
 
A Virxe de Guadalupe
esa si que era boíña, (bis)
por ser boa rianxeira, ai!,
metéuse no celtiña. (bis)
 
Ondiñas veñen, ondiñas veñen,
ondiñas veñen e van,
non te embarques rianxeira
que te vas a marear. (bis)