Poemas de Xosé Mª Díaz Castro

Curtametraxe animada feita en Galicia sobre dous poemas de Xosé María Díaz Castro, escritor ao que se lle adicou O día das letras galegas do ano 2014.