Ovos malos

Dous paxaros nun niño e un ovo pertencente ao terceiro irmán que semella non querer saír. Os irmáns incomodano e o resultado é ...