O sancristán de Coimbra

 

.

.O SACRISTAN DE COIMBRA 
FACIA DE MIL DIABLURAS
O SACRISTAN DE COIMBRA 
FACIA DE MIL DIABLURAS
MOLLABA O PAN EN ACEITE 
DEIXABA OS SANTOS A ESCURAS
MOLLABA O PAN EN ACEITE 
DEIXABA OS SANTOS A ESCURAS
 
E BATE FADO E BATE BEN
TI ERE-LA CAUSA DO MEU DESDEN
E BATE FADO E BATE BEN
TI ERE-LA CAUSA DO MEU DESDEN
 
O MAR TAMEN TEN AMORES 
O MAR TAMEN TEN MULLERES
O MAR TAMEN TEN AMORES 
O MAR TAMEN TEN MULLERES
ESTA CASADO COA AREA 
DALLE BICOS CANTOS QUER
ESTA CASADO COA AREA 
DALLE BICOS CANTOS QUER
 
E BATE FADO E BATE BEN
TI ERE-LA CAUSA DO MEU DESDEN
E BATE FADO E BATE BEN
TI ERE-LA CAUSA DO MEU DESDEN
 
EU QUIXERA SER MERLIÑO 
E TE-LO PICO ENCARNADO
EU QUIXERA SER MERLIÑO
 E TE-LO PICO ENCARNADO
PARA FACE-LO MEU NIÑO 
 (x4)NO TEU CABELO DOURADO
PARA FACE-LO MEU NIÑO 
NO TEU CABELO DOURADO
 
E BATE FADO E BATE BEN
TI ERE-LA CAUSA DO MEU DESDEN
(x4)