O reggae dos mariñeiros

Está o campo sombrío na mañanciña,
co traballo facemos a luz do día, 
co traballo traemos a luz do día. 
 
Baixo esta noite está o mar baleiro, 
coa suor o enchemos os mariñeiros, 
coa suor o enchemos os mariñeiros. 
 
Teño as redes cheas e as mans vacías, 
as redes son do seu dono, e as mans son miñas, 
as redes son do seu dono mais as mans son miñas. 
 
Cando será a terra para os seus fillos, 
súas a barca e as redes e o mar seu amigo, 
súas a barca e as redes e o mar seu amigo.  
 
Está o campo sombrío na mañanciña,
co traballo facemos a luz do día, 
co traballo traemos a luz do día. 
 
Baixo esta noite está o mar baleiro, 
coa suor o enchemos os mariñeiros, 
coa suor o enchemos os mariñeiros.