O gran depredador

Simpática curta sobre un pescador que esté tentando pescar peixe e unha quenlla famenta que tenta cazar ó pescador. Quen cazará a quen?.