O gato lambón

Era un gato tan lambón que comía todo canto había ou se lle metía por diante. Ía engordando moito, moito, moito...