O Deus

Historia simpática sobre unha figura dun deus dotado de seis brazos que tenta coller unha mosca que anda a molestalo. Ten un final moi chamativo e ocorrente.