Nut

Nut, unha cativa teimuda e fachendosa que vive nunha casa no medio do monte, despreza o amor que lle profesa un oso de trapo. Porén cando ela se arrisca nunha viaxe perigosa, o oso non dubidará en tentar salvala.