Non somos malos

 
 
O meu corazón vai morrendo 
ó falar fágoche dano 
se eu non son coma tí queres 
non te atrevas a cambiarme nin o intentes 
que iso é malo.
 
Xa me perdín do camiño 
e aterrei nun labrado 
e collín moito máis medo 
do gorrionciño que o defende 
ca eses corvos que planeando 
sobre mín voan moi baixo.
 
E moi malo retorcerse o corazón 
sei que iso é malo, 
pero somos como somos, e xa ves 
non só pecamos. 
E que si eu che dou un pau tí te revolves 
e devolves tres ou catro, 
"anque" logo pediremos mil perdóns 
porque tí e eu, tí e máis eu 
non somos malos. 
 
Non somos malos, non somos malos 
esquencemos moitas veces a razón 
e nos quentamos. 
 
Non somos malos, no somos malos, 
rexurdimos coas cinzas do amor 
porque tí e eu, tí e máis eu, non somos malos.
 
O meu corazón vai morrendo 
ó falar fágoche dano 
se eu non son coma tí queres 
non te atrevas a cambiarme nin o intentes 
que iso é malo.
 
Non somos malos, non somos malos 
esquencemos moitas veces a razón 
e nos quentamos. 
 
Non somos malos, no somos malos, 
rexurdimos coas cinzas do amor 
porque tí e eu, tí e máis eu, non somos malos.
 
O meu corazón vai morrendo.