Negra Sombra

 
 
Cando penso que te fuches 
negra sombra que me asombras.
 
Cando penso que te fuches 
negra sombra que me asombras
ó pé dos meus cabezales 
tornas facéndome mofa.
 
Cando maxino que es ida 
no mesmo sol te me amostras 
i eres a estrela que brila 
i eres o vento que zoa 
 
Si cantan, es ti que cantas 
si choran, es ti que choras 
i es o marmurio do río 
i es a noite i es a aurora 
 
En todo estás e ti es todo 
pra min i en min mesmo moras 
nin me dexarás ti nunca 
sombra que sempre me asombras. 
 
nin me dexarás ti nunca 
sombra que sempre me asombras. 
 
Si cantan, es ti que cantas 
si choran, es ti que choras 
i es o marmurio do río 
i es a noite i es a aurora 
 
En todo estás e ti es todo 
pra min i en min mesmo moras 
nin me dexarás ti nunca 
sombra que sempre me asombras. 
 
Nin me dexarás ti nunca 
sombra que sempre me asombras. 
Cando penso que te fuches 
negra sombra que me asombras.