Negra sombra

Cando penso que te fuches 
negra sombra que me asombras 
ó pé dos meus cabezales 
tornas facéndome mofa.
 
Cando maxino que es ida 
no mesmo sol te me amostras 
i eres a estrela que brila 
i eres o vento que zoa 
 
Si cantan, es ti que cantas 
si choran, es ti que choras 
i es o marmurio do río 
i es a noite i es a aurora 
En todo estás e ti es todo 
pra min i en min mesma moras 
nin me dexarás nunca 
sombra que sempre me asombras. (bis)
 
nin me dexarás nunca 
sombra que sempre me asombras.