Levantado

Coma se os anos de adolescente non viñesen con angustia abonda, Stu debe recordar as funcións de miles de botóns idénticos durante o seu exame de rapto, e o seu instrutor, Sr. B, é rápido en rexistrar todos os seus movementos incorrectos. As bágoas son a única cousa que pode fundir o corazón endurecido do Sr. B, pero non por moito tempo.