GAME OVER

Filme stop motion sobre os xogos clásicos usando diferentes imaxes de alimentos cunha grande imaxinación