Galicia terra nosa

 
 
GALICIA QUE BONITAS 
SON ES TUAS FESTAS
QUE MOZAS GARRINAS 
QUE ENAMORAN DELAS
QUEREN COMO NAIDE 
SON AGARIMOSAS
DIVINO TESOURO DE ESA TERRA NOSA
 
GALICIA TERRA QUERIDA 
TERRA DE LABREGOS NOBRES
CADA CORREDOIRA TUA
 MIL SECRETOS TEN DE AMOR
QUE RÍAS DE MARAVILLA 
QUE CAMPIÑA TAN BONITA
E OS ENCANTOS TUA NOBLEZA 
TODO O MUNDO A TÍ CHE ENVIDIA
 
CANDO ESTOU LONXE DE TÍ 
TERRA MEIGA TERRA ENXEBRE
MIL RECORDOS ME ACOMPAÑAN 
PENSANDO QUE HEI DE VOLVERE
PARA VER A MIÑA RULA 
PARA VER AO MEU QUERER
E DESPOIS NA MIÑA TERRA 
QUERO VIVIR E MORRERE
QUERO MORRERE