Fadiño da tía María

 
Non olles pra min non olles
que eu non son o teu amor.
(Bis)
Eu non son como a figueira
que da froito sen flor.
(Bis)
 
Ai comadre Maria Benta
o seu neno está mellor
o mal non é tan forte
que o faga estar peo
r (Bis)
 
Ós ollos azuis claros
contrários ao meu vivir 
(Bis)
Que gosto tes ti amor
en me verme tanto sufrir
(Bis)
 
Ai comadre Maria Benta
o seu neno está mellor
o mal non é tan forte
que o faga estar peo
r (Bis)
 
As ondas dos teus cabelos
son loiros e perfumados
(Bis)
son redes as que se prenden
as almas apaixonadas 
(Bis)
 
Ai comadre Maria Benta
o seu neno está mellor
o mal non é tan forte
que o faga estar peo
r (Bis)