Era unha vez...o home

Serie de televisión animada francesa de 26 episodios cunha duración duns 25 minutos. Material educativo ilustrado para que os pequenos descubran a orixe do home e os grandes acontecementos históricos.
O Mestre, Pedro, o Gordo, Flor (Pierrette), Pedriño, Florciña e o Gordo pequeno son os protagonistas en todas as aventuras, mentres que Nabot e Tiñoso son os antagonistas.
O Mestre fai de inventor en todos os capítulos, e dun eminente xenio de todas as artes e as ciencias ao longo da historia nalgúns. Por exemplo, no capítulo do renacemento fai de Leonardo Da Vinci de vello, e no da Revolución Francesa, do inventor da guillotina.

 

 

Nace a Terra                                                                      

O home de Neanderthal                                                      

O home de Cromagnon

Os vales fértiles
Os primeiros imperios O século de Pericles

Baixar serie