Equilibrium

Esta é un filme stop motion en clave de humor e distendida para fque nos preguntemos cal é o noso papel ante a sotenibilidade e o equilibrio ecolóxico.