Doraemon, o gato cósmico

Nobita Nobi é un neno de 10 anos que vive nun dos barrios residenciais do Xapón. A súa vida pasa sen grandes preocupacións indo á escola e xogando polas tardes cos seus amigos.
Certo día, un gato robot grande e azul asómaselle polo caixón da súa mesa de estudo e preséntase ante el coma un viaxeiro do século XXII mandado polo seu tataraneto para impedir que a súa lacazanería leve á perdición a súa familia. Para isto posúe un peto máxico de catro dimensións conectado ó futuro que contén máis de 4000 aparellos cos que calquera cousa que se imaxine se pode converter en realidade. 

Un amo con moita fame / O diamante roubado de mamá         

Especial do verán / O elefante e o ancián              

A ximnasticasa / Unha empresa de gatos

Unha piscina nas nubes / A cita secreta de Nobita

Doraemon e o gas dramático / Estrelas de tinta negra

   

Baixar a serie