Arraigamento

Unha historia de amor dramático entre dúas árbores que, por estar enraizados no chan, non se poden tocar nin bicar. O amor que sinten os dous é moi forte, mais a súa situación de alonxamento fai dificil a relación.