Apréndeo

Mira tí. mira, mira, será por mirar
Mira, será de esperar, que o mundo xira, aha!
E non se sabe parar. 
Estou contenta de estar, aquí e de ter o meu lar,
o que me inspira, ehh.
 
Sei comunicar e entoléceme
Iso de que, che corto todo o que é,  aha!
Estou tan tan perto de ti e ti,
 estás tan tan perto de min.
 
Isto que fago e tan tan tan singular.
Este e un mundo tan tan particular.
Información que podes necesitar
E distracción que podes aproveitar, aha!
 
E non digo non, son algo cultural.
Non o fago por pasta, non son comercial.
Só son un medio de difusión,
non aporto lixo, iso non o quero non.
 
Apréndeo
Aténdeo
Ascéndeo
Deféndeo
Enténdeo
Esténdeo.
 oh oh oh… (bis)
 
Se che conto historias coas que te identificas,
coas que te embolicas.
Se che canto a música coa que te zarambicas,
Iso é que te implicas, e non te complicas.
Gústame o que fago, non o podo deixar.
O mundo dá cen voltas, e eu non podo parar.
 
É o teu xeito de poder conectar, 
é a miña teima de podercho contar.
Estar fronte a ti non é unha casualidade.
Ti estás ao caron dunha realidade.
Ter un servizo é ter unha seguridade.
Estar seguro, eh!, é unha necesidade.
Podo ser a túa a voz.
Podo ser o teu medio de comunicación.
 
Eu podo ser ti. Ti podes ser eu,
un pobo cunha cultura, ten unha voz de seu, aha!
 
Apréndeo
Aténdeo
Ascéndeo
Deféndeo
Enténdeo
Esténdeo.
 oh oh oh… (5)