Alegrías de Puerta Tierra

Animación Stop motion sobre os cantores dun tablado flamenco. Proxecto de fin de curso na Escola de Imaxe e Son da Coruña.

.