1977

Unha cativa procura a súa identidade nunha pequena cidade. A autora reflexiona sobre a súa condición de muller homosexual e sobre o rexeitamento social que este colectivo aínda padece, a través das lembranzas de infancia no barrio de Caranza.