A vida no fuciño

 
Mira ben o que eu vin,
a vida dentro dun pin.
Era un pin dun xabarín,
o pin do Xabarín Club.
 
Pero ese xabarín
que vivía dentro dun pin
levaba tamén un pin
o pin do Xabarín Club.
 
Un xabarín dentro dun pin
cun pin dun xabarín
que tamén levaba un pin
o pin do Xabarín Club.
 
Que barullo, que barullo,
en que barullo me metín
por pensar nun xabarín
que vivía dentro dun pin.
 
Xabarín, Xabarín, pin do Xabarín,
barullo sen fin.
A vida dentro dun pin!
 
E volvamos ao principio,
ao principio deste lío,
deste lío sen fin,
o pin do Club Xabarín.
 
Imaxina un xabarín
con un pin na súa solapa,
e que dentro dese pin
hai outro pin que non ten fin.
 
Xabarín, Xabarín, pin do Xabarín,
barullo sen fin.
A vida dentro dun pin!