A rianxeira

A virxe de Guadalupe
cando vai pola ribeira, (x2)
 
descalciña pola area
parece unha rianxeira. (x2)
 
Ondiñas veñen, ondiñas veñen
ondiñas veñen e van
non te embarques rianxeira
que te vas a marear. (x2)
 
A virxe de Guadalupe
cando veu para Rianxo,(x2)
 
a barquiña que a trouxo
era de pau de laranxo. (x2)
 
Ondiñas veñen, ondiñas veñen
ondiñas veñen e van
non te embarques rianxeira
que te vas a marear. (x2)
 
A virxe de Guadalupe
quen a fixo moreniña,(x2)
 
foi un raíño de sol
que entrou pola ventaíña. (x2)
 
Ondiñas veñen, ondiñas veñen
ondiñas veñen e van
non te embarques rianxeira
que te vas a marear. (x2)