A Princesa do Caurel

Un conto acumulativo que recupera os elementos típicos das series da tradición europea: gato, can, pau, lume, auga… co que os nenos aprenden a establecer conexións, a xeneralizar e a facer predicións.