A historia dun museo que medrou dentro dunha fábrica de conservas

Relata a historia sobre a Conserveira Massó de Bueu e do museo que se construiu dentro dela en clave de documental, mesturando imaxes reais, históricas e animadas.