A fuga da neveira

"Runawway" évos unha curtametraxe moi simpática dunha neveira que coida que o seu dono a quere cambiar por outra mellor e vaise da casa desacougado...