________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Lecer na túa lingua

Páxina que tenta divulgar o galego en produtos audiovisuais e lúdicos para os máis cativos, sen interese económico nin político. 

.

 
 

 

Controlamos o contido e a súa calificación moral para maior seguridade dos pais e titores.

 

 

Contactos

Proxecto engale